Contact
019-3071269

fakhradzi.work@gmail.com

FAQ

  • Penyediaan wang tunai buat waris melalui instrumen takaful hayat.
  • Penyediaan & perlaksanaan dokumen Hibah, Wasiat, Harta Sepencarian & Amanah.
  • Proses tuntutan harta di Pejabat Pusaka Kecil & Mahkamah Tinggi Sivil.
  • Proses pengesahan Hibah, Wasiat, dan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah.
  • Perwarisan Perniagaan (Business Succession)
  • Pengurusan Harta Amanah (Trust Asset Management)

Saya adalah Certified Islamic Financial Planner dari Financial Planning Association of Malaysia (FPAM) dan Islamic Banking & Finance Institute of Malaysia (IBFIM). Sekarang bernaung di bawah Syarikat Amanah Wasiyyah Shoppe Berhad (WSB) dan AIA Public Takaful Berhad

Ya, konsultasi secara atas talian diberikan secara percuma. Walaubagaimanapun bagi konsultasi secara bersemuka akan dikenakan fi bergantung kepada lokasi konsultasi.